top of page

KANSLIETS ÖPPETTIDER:
MÅN - FRE 08:00 - 16:30

Lars Bergmark

VD/CEO

Många års erfarenhet av ledande positioner från fordonsbranschen främst från däcksidan. En tydlig ledare med starkt fokus på medlemsnytta.  

Michael Bergvall

Servicemarknadsansvarig

Snart 30 års erfarenhet från fordonsbranschen. Ett starkt driv och stort intresse för branschfrågor.

Sandra Norman

Administration

Väl påläst om fordonsbranschen. Har varit med sedan föreningen bildades.

Alexander Clomén

Jurist

Benny Wallin

Rekrytering och skolfrågor

Våra avdelningar

Alströmergatan 18, 112 47 Stockholm

Besök Oss

Ökad representation och ökat inflytande har förstärkt både Svenska Fordonsbranschen som förening och våra medlemmars möjligheter att kunna påverka sin framtid i fordonsbranschen,

Sammanslagningen av Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Sveriges Bildelsgrossisters Riksförbund (SBR) som gjordes i slutet av 2023 och som kan vi redan nu se på ett flertal positiva fördelar.

Först o främst genom förstärkt representation och kraftfullare påverkansmöjligheter både på nationell och internationell nivå.

- Effektiv Påverkan på Lagstiftning och Regelverk:

Den nya, större organisationen har även bättre förutsättningar att effektivt företräda medlemmarnas intressen i viktiga branschfrågor, vilket stärker deras förmåga att påverka relevant lagstiftning och regelverk för fordonsindustrin.

Samlad Kompetens och Resurser:

Integration av kompetenser och resurser från båda föreningarna möjliggör en mer effektiv användning av bland annat juridisk expertis, teknisk information och utbildningsprogram för att hantera branschspecifika utmaningar.

Utvidgat Nätverk och Affärsmöjligheter:

En större medlemsbas erbjuder ett bredare nätverk av kontakter och potentiella samarbetspartners, vilket kan leda till nya affärsmöjligheter och en förstärkt konkurrenskraft genom delning av bästa praxis och innovationer inom branschen.

Ekonomiska Fördelar:

Möjlighet till förbättrade avtal och rabatter för medlemmarna inom områden som försäkringar, inköp av reservdelar och verktyg tack vare den samlade köpkraften hos en större organisation.

Förstärkt Eftermarknadsstöd:

Viktiga initiativ för att säkerställa att medlemmarna har tillgång till nödvändig teknisk information och reservdelar, vilket är avgörande för att framgångsrikt kunna driva deras verksamheter. Detta stöd är särskilt betydelsefullt för oberoende verkstäder.

 

Genom att förena SFVF och SBF, skapades en starkare och mer enhetlig organisation. 

 

Svenska Fordonsbranschen, som kan erbjuda omfattande stöd och förbättrade möjligheter för sina medlemmar att verka framgångsrikt inom fordonsbranschen i Sverige.

Styrelsen

Johnny Bräster  

Styrelsens Ordförande

Staffan Lindewald - Styrelseledamot

CEO - Malte Månsson Group AB

Juan Garcia - Styrelseledamot

CEO – Relais Group Sweden AB

Anders Nilsson - Styrelseledamot

CEO Autoexperten / KGK Head of Sales

Stefan Andersson  - Styrelseledamot

Country Sales Manager – Robert Bosch AB

Johan Formgren - Styrelseledamot

CEO – Hedin Parts and Logistics AB

Adam Källberg - Styrelseledamot

CEO - AD Sverige AB

MEKO 

bottom of page