top of page

Vilka är Svenska Fordonsbranschen?

OM FÖRENINGEN

VÅRT FOKUS

Vi lägger stor kraft på att skapa medlemsnytta samtidigt som vi alltid står bakom och verkar för konkurrens på lika villkor. Detta är ett måste för en svensk eftermarknads överlevnad. Vi jobbar mycket med påverkansarbete hos politiker och beslutsfattare och är således våra medlemmars röst i de frågor som relaterar till fordonsbranschen, både nationellt och internationellt.  

VÅRA MEDLEMMAR

VI LOVAR

Vi lägger all kraft och fokus på att säkerställa att Sveriges alla fordonsverkstäder, bildelsgrossister och fordonshandlare ska kunna bedriva sin verksamhet på rättvisa och lika villkor. 

Du ska som medlem i Svenska Fordonsbranschen känna dig trygg med att föreningen alltid lägger all tid och kraft som finns till att jobba med att förbättra dina verkstadsvillkor på marknaden.

Fordonsmekaniker

"En av de främsta fördelarna med medlemskapet är tillgången till branschspecifik information och resurser.
Genom att vara del av föreningen får medlemmarna insyn i de senaste trenderna,  regeländringarna och innovationerna inom fordonsbranschen. Detta ger företagen en konkurrensfördel och möjligheten att anpassa sig i en snabbt föränderlig marknad."

Michael Bergvall, Servicemarknadsansvarig  -  Tel: 076 - 328 19 90

Svenska Fordonsbranschen är ansluten till AFCAR-alliansen vilket innebär att vi är med och påverkar det nya gruppundantaget 2023.


Gruppundantaget säkerställer att fristående verkstäder får tillgång till teknisk information, reservdelar och specialverktyg, vilket ofta spelar en avgörande roll för att många verkstäder ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

 

En stor fråga är rätten till bilens digitala innehåll. 

I den frågan agerar Svenska Fordonsbranschen genom AFCAR både nationellt och internationellt. En viktig del i detta arbetet är lobbying. 

Ett viktigt jobb för oerhört viktiga frågor som gäller konkurrens på lika villkor.

FORDONSBRANSCHEN I FOKUS

ANSLUTNA TILL AFCAR

*AFCAR är en överskridande sammanslutning och lobbyorganisation som ska slå vakt om bilverkstädernas rättigheter och konsumenternas valfrihet. 

Bilar

Svenska Fordonsbranschen är Fordons-Sveriges nyaste branschorganisation. Vi bildades formellt i början av 2023, då de två branschorganisationerna Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) gick samman i en gemensam förening, där den nya föreningens kansli idag består av SFVF: s tidigare kansli och lokaler i centrala Stockholm.

 

Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) startades som en underavdelning av Stockholms Bilhandlarförening i slutet av 1930-talet. I slutet av 1950-talet beslutades att föreningen (bilhandlarna) skulle upphöra och ombildas. Ur detta skapades 1960 SBF och Motorbranschens Riksförbund (MRF).

Initiativtagare till SBF var bland annat KG Knutsson. Föreningens första ordförande var Olle Olsson Bosch, som efterträddes av Bengt Rydahl och därefter Christer Liljenberg som var ordförande mellan 2002 och 2021. SBF:s administration var under alla år slimmad, sett till både bemanning och budget och kansliet upphörde efter att Gunnar Öjvall, som ett tag agerade som SBF:s vd, drabbades av sjukdom. Kansliet flyttades därefter hem till dåvarande ordförande Christer Liljenbergs bostad. Detta innebar att SBF ekonomi avsevärt stärktes. En av de stora framgångarna för SBF under åren var det så kallade Kia-fallet där Marknadsdomstolen dömde till SBF:s fördel.

2009 väcktes inom SBF frågan om behovet av en ny branschorganisation som driver verkstadsfrågor, då man tyckte att det saknades en sådan aktör i Sverige. 2013 beslutade styrelsen att starta den nya branschföreningen Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och utsåg Christer Liljenberg till ordförande för föreningens styrelse och tog SBF kontakt med Bo Ericsson som då var servicemarknadsansvarig på Motorbranschens Riksförbund och som fick frågan om han ville driva SFVF på heltid som vd och försöka sätta föreningen på kartan. SFVF bildades med små resurser. SBF:s styrelse, som vid denna tidpunkt försett SFVF med cirka 2 miljoner kronor, beslutade att skriva av ”lånet” och SFVF kom på fötter, mycket tack vare SBF:s tidigare styrelsemedlem Jan Ankarstrands idoga arbete.

 

Sedan dess har SFVF:s kansli växt med en jurist, en administratör, en servicemarknadsansvarig och en kommunikatör. Föreningens medlemsantal har vuxit till knappt 2000 medlemmar – idag allt från service-, skade- och däckverkstäder till husvagns- och husbilsåterförsäljare och bilvårdsföretag.

Under 2022 tog planerna för ett sammangående mellan SFVF och SBF form. Under 2023 har en ny styrelse för den nya föreningen Svenska Fordonsbranschen tillsatts och det nya namnet och den nya hemsidan sjösatts.

VÅR HISTORIA

BAKGRUND – SBF OCH SFVF:S BILDANDE

Verktygsvagn
bottom of page