top of page
SERMI - Svenska Fordonsbranschen

Klicka på SERMI loggan för att komma direkt till landningssida för SERMI.

 • SERMI, som är en förkortning för Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information, är en behörighetscertifiering som är nödvändig för de verkstäder som vill ha fortsatt tillgång till bland annat bilarnas reparationsdata. Med det nya regelverket får oberoende fordonsverkstäder och demonteringar standardiserad tillgång till stöld- och säkerhetsrelaterade data från tillverkarna. Sverige är första land i EU att införa den nya certifieringen. Organisationen SERMI är kontrollordningsägare inom Europa. Den startades som ett samarbete mellan EU och olika branschorganisationer inom fordonsindustrin och verkstäder. Målet har varit att ta fram en gemensam standard för att möjliggöra likvärdig tillgång till fordonsteknisk säkerhetsinformation. Swedac ackrediterar oberoende kontroll­organ, det vill säga företag som vill kunna certifiera fordonsverkstäder enligt SERMI.

 • Företaget måste ansöka om ett godkännande för att kunna få en anställd som arbetar med stöld- och säkerhetsrelevant underhållsinformation att bli auktoriserad. Det innebär att företagets juridiska person ansöker hos ett ackrediterat certifieringsbolag. Ansökan innehåller ett antal punkter där information ska fyllas i av företagets juridiska person. I ansökan ska det bl.a. anges de medarbetare som önskar bli auktoriserad. Ansökan kommer sedan att granskas av en handläggare. Om granskningen av företaget bli godkänd kommer de angivna medarbetare att få ett e-postmeddelande med länk för att kunna göra sin ansökan.

  • Qvalify AB

  • Certifierings Partner Nordic AB

  • Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB, KBV

  • Kiwa Certification AB

  • Treffco

  1. Dokumenterat ägande av IO, namn på verkställande direktör och juridiskt ombud.

  2. Giltigt landspecifikt identitetskort (till exempel ID-kort / pass) för IO's juridiska representant.

  3. Listan som tillhandahålls av IO över anställda som bör auktoriseras. Kontrollen ska innehålla information om de anställdas ansvar och funktion.

  4. Att IO har ansvarsförsäkring. Lägsta belopp: 1O miljoner för kroppsskada och 5 miljoner för skada på egendom.
   (Vi har en avtalad medlemsförsäkring specialiserad för SERMI. Kontakta oss vid intresse.)

  5. Att IO inte är föremål för en tidigare återkallelse på grund av missbruk.

  6. Bevis på verksamhet inom fordonsområdet, exempelvis medlemsskap hos Svenska Fordonsbranschen.

  7. Laglig affärsverksamhet enligt nationella definitioner.

  8. IO-adress.

  9. IO' s juridiska ombuds namn mot straffregister.

  10. Förklaring undertecknad av IO' s juridiska ombud om att dataskyddsförordningen ska respekteras.

  11. Förklaring undertecknad av IO' s juridiska ombud att överensstämmelse med de procedurkrav som anges i avsnitt 6.3.4 säkerställs för all verksamhet som rör fordonssäkerhet.

  12. Åtagande att ge relevanta myndigheter, till exempel polisen all information om en säkerhetsrelaterad operation på deras begäran.

  13. Förpliktelse att informera CAB när företaget är upplöst eller upphör med handeln inom bilindustrin.

  14. Åtagande att omedelbart meddela alla ändringar av information om och tillstånd för IO-anställda (dvs hemvist, anställningsförhållande) till CAB.

bottom of page