top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
Bilmekaniker Svenska Fordonsbranshen

Välkommen till
Svenska Fordonsbranschen

Med Branschen - För Branschen

Vi är den ledande branschföreningen för Sveriges märkesobundna fordonsverkstäder. 

Vår målsättning är att främja kvalitet, kompetens och innovation inom fordonsbranschen.


Genom att samla och representera oberoende verkstäder över hela landet, arbetar vi för att säkerställa högsta standard för service och reparationer.


Oavsett om du är verkstadsägare, mekaniker eller fordonsentusiast, är vi här för att stödja och utveckla branschens framtid tillsammans.


"Upptäck möjligheterna med oss och bli en del av en stark och växande gemenskap...."

Svenska Fordonsbranschen fokuserar på att skapa de bästa möjliga förutsättningarna

för att din verksamhet ska kunna bedrivas med rättvisa och jämlika villkor.

Vi erbjuder konkreta förmåner anpassade för fordonsbranschen

FÖR VÅRA MEDLEMMAR

Juridisk rådgivning och utbildning
Lär er de juridiska grunderna.

Medlemsinlogg på juridiksidan

Mallar och material för verksamheten
Att ha bra juridiska mallar bidrar till: Tydlig kommunikation, effektiva processer och riskminimering. Främjar en enhetlig standard och undviker tolkningstvister. Sparar tid och resurser genom att undvika att skapa dokument från grunden. Genom att använda expertutformade mallar minskar risken för fel och brister i avtal. Hjälper till att följa rättssystemets utveckling och undvika överträdelser. Skapar stabilitet och tillit inom fordonsbranschen och säkerställer att alla parter agerar i enlighet med lagstiftningen.

Vi ser till att du har allt du behöver i dokumentationsväg, så du kan fokusera på det som är viktigt.

Förmånliga rabattavtal

Upptäck fördelarna med en samlad köpkraft!

Ekonomisk support
Här får du får eget inlogg till en inköpsportal med ca 150st förmånliga avtal. VISMA ADVANTAGE Här får du tillgång till tjänsten «Samköp av el» innebär att Eneas förhandlar fram och löpande följer upp elavtal, och representerar kunder mot aktuella elleverantörer. Baserat på marknadsvärderingar söker Eneas att finna modeller som ger kunderna lägst möjliga kostnad till en acceptabel risk. ENEA Svenska Fordonsbranschen har i samarbete med försäkringsförmedlaren Försäkringskompetens i Uppsala utarbetat en mycket förmånlig företagsförsäkring. Utgångspunkten har varit att kunna erbjuda ett försäkringsskydd som på bästa tänkbara sätt tillgodoser medlemmarnas behov. Resultatet är en heltäckande försäkringslösning med mycket konkurrenskraftig premie. Försäkringsgivare är Dina Försäkring AB.

Rabatter på inköp till företaget genom avtal med Visma

Opinionsbildning
Svenska Fordonsbranschen är medlem i ett flertal olika europeiska organisationer, det är genom dessa medlemskap vi har stora möjligheter att kunna påverka beslut som gäller vår bransch och inom EU. Beslut som i sin tur kraftfullt påverkar både din och ditt företags framtid. Nedan följer de organisationer vars uppdrag är att säkerställa att all konkurrens på den europeiska fordonseftermarknaden sker på rättvisa och lika villkor. Detta är helt avgörande för den oberoende eftermarknadens överlevnad, tillika den högst prioriterade frågan för Svenska Fordonsbranschen.

Opinionsbildning, lagförslag och krav

Stöd och support

Vi hjälper dig i olika frågeställningar

Vi är medlem i de europeiska organisationerna för den oberoende eftermarknaden

VI MEDVERKAR OCH PÅVERKAR VIKTIGA BRANSCHFRÅGOR INOM EU

Afcar och Svenska Fordonsbranschen
CECRA och Svenska Fordonsbranschen
Figiefa och Svenska Fordonsbranschen
AIRC och Svenska Fordonsbranschen
Lyssna på bilverkstadspodden
Informationsvideo FIGIEFA

info@mysite.com
Tel. 123-456-7890
Fax. 123-456-7890

Contact Us

Menu

Startsida

Om oss
Medlemskap

Rådgivning

info@svenskafordonsbranschen.se

Tel. 08 – 519 475 10

Alströmergatan 18
112 47 Stockholm

Svenska Fordonsbranschen

Menu

Material och Dokument

Juridisk Rådgivning

Samarbetspartners

Pressrum

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • X
bottom of page