top of page
SERMI - Svenska Fordonsbranschen
 • SERMI, som är en förkortning för Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information, är en behörighetscertifiering som är nödvändig för de verkstäder som vill ha fortsatt tillgång till bland annat bilarnas reparationsdata. Med det nya regelverket får oberoende fordonsverkstäder och demonteringar standardiserad tillgång till stöld- och säkerhetsrelaterade data från tillverkarna. Sverige är första land i EU att införa den nya certifieringen. Organisationen SERMI är kontrollordningsägare inom Europa. Den startades som ett samarbete mellan EU och olika branschorganisationer inom fordonsindustrin och verkstäder. Målet har varit att ta fram en gemensam standard för att möjliggöra likvärdig tillgång till fordonsteknisk säkerhetsinformation. Swedac ackrediterar oberoende kontroll­organ, det vill säga företag som vill kunna certifiera fordonsverkstäder enligt SERMI.

 • Företaget måste ansöka om ett godkännande för att kunna få en anställd som arbetar med stöld- och säkerhetsrelevant underhållsinformation att bli auktoriserad. Det innebär att företagets juridiska person ansöker hos ett ackrediterat certifieringsbolag. Ansökan innehåller ett antal punkter där information ska fyllas i av företagets juridiska person. I ansökan ska det bl.a. anges de medarbetare som önskar bli auktoriserad. Ansökan kommer sedan att granskas av en handläggare. Om granskningen av företaget bli godkänd kommer de angivna medarbetare att få ett e-postmeddelande med länk för att kunna göra sin ansökan.

  • Qvalify AB

  • Certifierings Partner Nordic AB

  • Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB, KBV

  • Kiwa Certification AB

  • Treffco

bottom of page