top of page

Medlemsinlogg på juridiksidan

Juridisk rådgivning och utbildning

Vi ser till att du har allt du behöver i dokumentationsväg, så du kan fokusera på det som är viktigt.

Mallar och material för verksamheten

Upptäck fördelarna med en samlad köpkraft!

Förmånliga rabattavtal

Rabatter på inköp till företaget genom avtal med Visma

Ekonomisk support

Opinionsbildning, lagförslag och krav

Opinionsbildning

Vi hjälper dig i olika frågeställningar

Stöd och support

HUR OCH VARFÖR

MEDLEM I FORDONSBRANSCHEN

Det är enkelt att  bli medlem i Svenska Fordonsbranschen. Allt du behöver göra är att fylla i en ansökan om medlemskap som du finner till höger.

Du kan fylla i blanketten direkt online eller välja att skriva ut den. Efter att vi tagit emot din ansökan behandlas den av oss, och du får en bekräftelse på att ditt medlemskap har godkänts. Efter godkännandet laddas ditt företag upp som en av våra medlemmar på hemsidan och du har omedelbar tillgång till alla medlemsförmåner.

Att vara medlem i branschföreningen Svenska Fordonsbranschen utgör ett strategiskt beslut för företag inom fordonssektorn. Genom att engagera sig i denna förening öppnas dörrar till ett omfattande nätverk av likasinnade företag. Detta nätverk utgör inte bara en plattform för att knyta värdefulla affärskontakter utan möjliggör också kunskapsutbyte och erfarenhetsdelning.

En av de främsta fördelarna med medlemskapet är tillgången till branschspecifik information och resurser. Genom att vara del av föreningen får medlemmarna insyn i de senaste trenderna, regeländringarna och innovationerna inom fordonsbranschen. Detta ger företagen en konkurrensfördel och möjligheten att anpassa sig i en snabbt föränderlig marknad.

Utöver informationsfördelarna erbjuder branschföreningen utbildningar och evenemang som är skräddarsydda för att möta medlemmarnas behov. Detta kontinuerliga lärande är avgörande för att hålla personalen uppdaterad med de senaste färdigheterna och kunskaperna, vilket i sin tur kan öka företagets produktivitet och effektivitet.

Genom att vara en del av branschföreningen ges även möjligheten att delta i påverkansarbete. 
Medlemskapet ger rösträtt och inflytande över beslut som påverkar hela fordonsbranschen. 
Detta kan vara en kraftfull mekanism för att föra fram företagets intressen och bidra till en positiv utveckling av branschen som helhet.

Sammanfattningsvis utgör medlemskapet i Svenska Fordonsbranschen en investering i företagets långsiktiga framgång. Genom att dra nytta av det omfattande nätverket, tillgången till branschspecifik information, möjligheten till kontinuerligt lärande och deltagandet i påverkansarbete kan företaget stärka sin position och vara rustat för framtida utmaningar och möjligheter inom fordonssektorn.

Varför ska jag bli medlem i Svenska Fordonsbranschen?

bottom of page